Bedrijven nog te weinig betrokkenbij overgang naar IAS/IFRS-normen

Meer dan vier personeels- en financiele directeuren op de tien menen dat hun bedrijf niet betrokken is bij de internationale boekhoud- en financiele rapporteringsnormen IAS/IFRS. De toekomstige generatie interne en externe accountants moet volgens hen een intensieve opleiding krijgen in het gebruik van de IAS/IFRS-normen. Toch denkt ruim de helft van de directeuren dat de rol van de accountant niet wezenlijk zal veranderen.