Advertentie
Advertentie

Bedrijven ontduiken massaalmilieuheffingen bij storten

(tijd) - De bedrijven die afval ophalen, misbruiken massaal de kleine lettertjes van de wet om minder milieuheffing te betalen. Bedrijfsafval, dat overduidelijk niet werd gesorteerd, wordt toch gestort als residu van de sorteercentra. In plaats van een heffing van 2.732 frank de ton betalen de milieubedrijven nu slechts 136 frank de ton. Door die ontduiking van milieuheffingen derft de Vlaamse regering jaarlijks minstens 400 miljoen frank.