Bedrijven slagen er steeds vaker in via een procedure van eenvoudig verzoekschrift stakingen te 'breken', zeer tot ong

Bedrijven slagen er steeds vaker in via een procedure van eenvoudig verzoekschrift stakingen te 'breken', zeer tot ongenoegen van de vakbonden en ook van een aantal academici. Werkwilligen van hun kant plaatsen naast het recht op staken steeds uitdrukkelijker het recht op arbeid, terwijl het voor de bedrijfsleiders dan weer niet kan dat een beperkt aantal aktievoerders hele bedrijfsterreinen afsluit. En dan zijn er uiteraard ook nog de gebruikers, die zich bij akties in de openbare diensten vaak de gegijzelden voelen in een konflikt dat hen, toch niet rechtstreeks, aanbelangt. Kortom, het stakingsrecht (hoewel dat in de juridische zin van het woord niet eens bestaat) staat momenteel weer volop in de diskussie.