Advertentie
Advertentie

Bedrijven vrezen toename werknemerscriminaliteit

(tijd) - De werknemerscriminaliteit is wat cijfergegevens betreft een braakliggend terrein. In België voert KPMG Forensic Services sinds 1997 jaarlijks een fraude-enquête bij de duizend grootste Belgische ondernemingen. Dit onderzoek waaraan de bedrijven zich vrijwillig onderwerpen leert dat 38 procent van de respondenten zegt het slachtoffer van interne fraude te zijn. Bij onze noorderburen zijn er de statistieken van Hoffmann Bedrijfsrecherche. Uit de door Hoffmann onderzochte misdrijven blijkt dat leidinggevenden in Nederland verantwoordelijk zijn voor een derde van het aantal fraudegevallen.In 1998 bleek uit de antwoorden van 16 procent van de door KPMG aangeschreven bedrijven dat werknemerscriminaliteit zeker geen uitzondering is. Liefst 38 procent van de bedrijven verklaarde dat zij vorig jaar het slachtoffer van een interne fraude geweest zijn. Bovendien verwachten zij een stijging van dit cijfer in de komende jaren. Meer dan de helft van de bedrijven (60%) ziet interne fraude zelfs als een belangrijk probleem voor het bedrijfsleven. Cijfers die grotendeels overeenkomen met de resultaten van de fraude-enquête die KPMG in 1998 (over het jaar 1997) deed. Dit wil niet zeggen dat de bedrijven de koe bij de horens vatten vermits slechts 18 procent van de bedrijven zegt een antifraudebeleid te voeren en slechts 8 procent van de bedrijven zegt de intentie te hebben een dergelijk beleid op te zetten.