Advertentie
Advertentie

'Bedrijven werken vaak actief mee aan hun faillissement'

BRUSSEL (tijd) - 'Dat een bedrijf failliet verklaard wordt, is niet enkel en alleen te wijten aan economisch moeilijkheden waarvan het het slachtoffer wordt, maar kan ook het gevolg zijn van een actieve verandering van het ondernemingsgedrag, met name als het bedrijf anticipeert op het risico van wanbetaling. Om te vermijden dat de verslechtering van de bedrijfsresultaten de schuldeisers alarmeert, smukken veel bedrijven de informatie op die zij aan hun schuldeisers verstrekken, met name door hun activa te verkopen.'Dat stelt Régis Blazy, docent micro-economie aan de Universiteit van Parijs IX Dauphine en winnaar van de vijfjaarlijkse Prijs Jean Bastin ter waarde van 10.000 ecu. De prijs, die dit jaar voor de tweede maal werd toegekend door de Stichting Jean Bastin, bekroont een niet of pas gepubliceerd wetenschappelijk werk over problemen inzake krediet en over de bescherming tegen wanbetaling. Jean Bastin (86) is de stichter van Namur Kredietverzekeringen, met hoofdkantoor in Namen. Tot eind 1996 was Bastin, die vijftig jaar lang onafgebroken aan het hoofd stond van zijn maatschappij, ook voorzitter van de raad van bestuur van Namur. De maatschappij maakt sinds enkele jaren deel uit van de Duitse verzekeringsgroep Gerling, die een zeer belangrijk kredietverzekeringsbedrijf heeft. Eind 1996 verhoogde Gerling zijn deelneming in Namur van 73 naar 100 procent.