Bedrijvencentra leverden Vlaanderen reeds 1.800 jobs

(tijd) - De negentien bedrijvencentra die in Vlaanderen operationeel zijn hebben tot dusver globaal voor ruim 1.800 nieuwe arbeidsplaatsen gezorgd. Dat blijkt uit een evaluatierapport van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen (GOM's) over deze centra.