Bedrijvencentrum Mechelen heeft plaatsen vrij

(tijd) - Het Bedrijvencentrum Regio Mechelen herbergt 13 bedrijven, vooral werkzaam in de tertiaire sektor. Daar het centrum geen statisch, maar een dynamisch karakter heeft, hebben onlangs enkele jonge vennootschappen, die zich voldoende financieel en commercieel gewapend voelden, de stap naar een eigen volledig autonome vestiging gezet.