Bedrijventerreinen slecht verspreid

Dat Limburg geen problemen met bedrijventerreinen zou hebben, is helemaal niet het geval, stelt de Kamer voor Handel en Nijverheid van Limburg (KHNL). De Kamer reageert hiermee op het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie (SPRE). Het SPRE onderzocht in een studie de meest acute tekorten aan bedrijventerreinen en Limburg werd daarin niet vermeld. Dat leidt tot een verkeerd beeld van de Limburgse situatie, zegt opdrachtgever Wim Vanhaverbeke.In de studie wordt uitgegaan van erg stringente criteria om het tekort aan bouwrijpe terreinen te berekenen in de economische knooppunten in Vlaanderen. Dan blijkt dat met uitzondering van Noord-West-Vlaanderen Limburg de enige zone is met een overschot. De KHNL gaat ermee akkoord dat Limburg niet in dezelfde penibele omstandigheden zit als een groot deel van Vlaanderen en dat dit enkel de lokale economische ontwikkeling ten goede kan komen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen problemen zijn, aldus de Kamer. Zij stelt dat de provincie met een discrepantie in het aanbod van bedrijventerreinen kampt. Twee regios vertonen een overaanbod wat over de hele provincie een vertekend beeld geeft. Andere regios hebben wel degelijk met een acuut tekort aan bouwrijpe terreinen, maar dat komt niet tot uiting.De positieve saldi in de provincie worden veroorzaakt door het grote aanbod aan terreinen in Genk en in veel mindere mate door het aanbod in Lommel. Daartegenover staat dat 10 van de 22 Limburgse economische knooppunten een tekort hebben aan bouwrijpe gronden (gerekend met de strenge criteria). Omdat ze dicht bij een knooppunt met een overschot liggen, worden ze echter niet als een deficitzone beschouwd.In de praktijk merkt de KHNL dat in West-Limburg en Haspengouw geen regionale terreinen meer worden aangeboden. Ook in het Maasland en in de regio Bree is de voorraad bijzonder schaars. KHNL en de GOM-Limburg menen dat deze tekorten op korte termijn moeten worden weggewerkt als Limburg zijn rol als dynamische provincie verder wil zetten.Nog vier grote ontwikkelingen hebben terreinen beschikbaar, zegt Johann Leten, algemeen directeur van de KHNL. Vooreerst is er Lommel met een terrein van 450 ha. Pluspunten aan dit terrein zijn de nabijheid van de IJzeren Rijn en het kanaal van Beverlo. Het gaat hier om de PRB-gronden in Lommel en Balen. Op het vroegere militaire vliegveld in Brustem is 80 ha voorradig. Tongeren-Oost heeft nog iets meer dan 45 ha in voorraad, terwijl Genk-Zuid nog 100 ha beschikbaar heeft. Dat mag heel wat zijn, maar dan mag men niet uit het oog verliezen dat Genk alleen van een voorraad van 1.500 ha komt. WB