Advertentie
Advertentie

Bedrijventerreinen zijn een schaars goed

In januari 1997 beloofde de toenmalige Vlaamse minister voor Openbare Werken Baldewijns versneld werk te maken van de herziening van de gewestplannen voor de aanleg van bedrijventerreinen. Enkele maanden later kwam een groep beleidsverantwoordelijken uit de kustprovincie de minister nog eens aan zijn belofte herinneren met de slogan 'West-Vlaanderen eist ruimte voor werk'. Intussen is de voorraad bedrijventerreinen zo goed als opgesoupeerd. En het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) zal de zaken er niet makkelijker op maken.