Beelden uit het industriële tijdperk

Elk jaar kent de Nederlandse Stichting Erasmus een prijs toe aan een belangrijke Europese instelling of persoon. Dit jaar viel het Duitse fotografenechtpaar Bernd & Hilla Becher de eer te beurt. Voor het Stedelijk Museum van Amsterdam was de uitreiking van deze prestigieuze prijs een aanleiding om een grootse overzichtsexpositie aan hun boeiende werk te wijden. Steven Humblet