Advertentie
Advertentie

Beernemse varkenskweker riskeert dwangsom

BRUGGE (belga) - De rechtbank van eerste aanleg in Brugge heeft na een kort geding de NV Taveirne, een varkenskweker uit Beernem, bevolen de exploitatievergunning van de Westvlaamse bestendige deputatie te respekteren. Als het bedrijf dat niet doet, riskeert het een dwangsom van 3.000 frank per dag en per dier te moeten betalen. Zaakvoerder Taveirne had een vijftal jaar geleden aan het Vlaamse Gewest en de bestendige deputatie van West-Vlaanderen een exploitatievergunning gevraagd om zijn erf met zes stallen van telkens 600 dieren te mogen uitbreiden, maar dat werd geweigerd. Desondanks begon de man veel meer varkens te kweken dan de bestendige deputatie hem in 1984 had toegestaan (1.750 dieren). Op 5 april 1989 werd via een proces- verbaal vastgesteld dat er op het bedrijf 3.000 varkens werden gekweekt. Vijf maanden later waren er reeds 7.000 varkens.