Befimmo maakt beloften waar

(tijd) - De vastgoedbevak Befimmo heeft het tweede boekjaar achter de rug. De verwachtingen werden ingelost: de omvang van de portefeuille verdubbelde, de liquiditeit werd versterkt en het nettodividend ligt met 124 frank zelfs één frank boven de prognoses. Gedelegeerd bestuurder Jean-Marc Dubois stelt dat de initiële aandeelhouder in Befimmo kan terugkijken op een nettorendement van 6,22 procent.De portefeuille van Befimmo is in de loop van minder dan twee jaar nagenoeg verdubbeld , meer bepaald van 5,5 miljard tot 10,8 miljard frank. Dubois wijst erop dat deze verhoging geenszins de kwaliteit heeft aangetast. De investeerders zijn daar blijkbaar mee akkoord. Zij hebben nagenoeg 7,5 miljard frank aangedragen. De jongste marktoperatie werd overigens vervroegd afgesloten met een 'overintekening' van 160 procent en institutionele beleggers hebben 38 procent van de aankooporders voor hun rekening genomen.