Befimmo trekt halfjaarwinst op

(tijd) - De waarde van het nettoactief per aandeel van de vastgoedbevak Befimmo - zonder rekening te houden met het resultaat van de periode - bedroeg per 31 maart 1999 2.164 frank (53,64 euro), wat een stijging betekent met 3,67 procent tegenover het eerste halfjaar van 1998. Het resultaat per aandeel van de periode, exclusief uitzonderlijk resultaat, bedroeg 89,86 frank (2,23 euro), een toename met 11,39 procent.In absolute cijfers stijgt de halfjaarlijkse winst van 11,05 miljoen euro tot 17,6 miljoen euro, waardoor op jaarbasis een groei van 19,11 miljoen tot 34,7 miljoen euro kan worden voorspeld. De toename van de resultaten steunt op de groei van de omvang van Befimmo ten gevolge van fusies en inbrengen die hebben plaatsgevonden eind 1998 en op een zeer actief huurbeheer. De fusies vertegenwoordigden een groei met 9,8 miljard frank (242,9 miljoen euro) van de portefeuille waarvan de totale waarde op 31 maart 1999 22,09 miljard frank (547,8 miljoen euro) bedraagt .