Advertentie
Advertentie

Begeleiding ontslagen werknemers helpt

(tijd) - Werknemers die na collectief ontslag of faillissement een beroep kunnen doen op uitwerving ('outplacement') verhogen hun kansen om snel een andere job te vinden. Bij de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals vrouwen en oudere mannen, is dat nog duidelijker dan voor de anderen. Maar de positieve resultaten staan in schril contrast met de ontwikkeling van de sector. Dat blijkt uit een onderzoek van het HIVA en de Vlerick-school voor Management, die vandaag wordt voorgesteld.Uitwerving, beter bekend als 'outplacement', is de verzamelnaam voor de begeleiding van ontslagen of met ontslag bedreigde werknemers. Die begeleiding moet hen helpen zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden of zich te vestigen als zelfstandige. Meestal is uitwerving synoniem voor individuele begeleiding, op vraag van de werkgever, bij individueel ontslag. De jongste jaren is er echter een tendens om de methode ook te gebruiken bij collectief ontslag, bijvoorbeeld bij een herstructurering of bij uitwijking. Deze collectieve uitwerving werd door onderzoekers van het Hoger Instituut voor de Arbeid en van de Vlerick-school voor Management onder de loep genomen.