Begeleidingsplan: straffe koffie?

(tijd) - Nationaal minister van arbeid Miet Smet wil volgende dinsdag het akkoord over het begeleidingsplan voor werklozen ondertekenen met de gewesten en de gemeenschappen. Gisteren ontving ze de kommentaren van die verschillende regeringen. En volgens het kabinet van arbeid is de timing nog altijd haalbaar, zelfs zonder nachtwerk en sterke koffie. De standpunten zouden niet zo ver uit elkaar liggen. Op het kabinet van de Vlaamse minister van tewerkstelling Detiège wordt bevestigd dat dinsdag een haalbare kaart is. Maar daar wordt wel gerekend op nachtwerk en de daarbij horende koffie. De gewesten en de gemeenschappen zouden het eens zijn over de taakverdeling. Over de verdeling van het geld moet nog een (hartig) woordje gepraat worden. De Waalse regering eist immers dat de financiering gebeurt in funktie van de doelgroep en niet volgens de financieringswet zoals de Vlamingen eisen.