Advertentie
Advertentie

Begemann Groep lonkt naar Belgisch overheidsgeld

(tijd) - De Belgische overheidsaandeelhouders krijgen begin volgend jaar mee "de kans' een deel van de achtergestelde konverteerbare obligatielening van Begemann Groep op te nemen. Bestuursvoorzitter Van den Nieuwenhuyzen praat nu echter al met de Belgen met het oog op de afwikkeling van een claim van 1,375 miljard fr. Meteen zou Van den Nieuwenhuyzen de kasuitgave die zijn Nederlandse bankiers van hem vragen, via zijn Belgische aandeelhouders kompenseren. Joep van den Nieuwenhuyzen is in de greep van zijn bankiers en dat heeft konsekwenties voor de Belgische overheid. De bestuursvoorzitter van Begemann Groep moet intekenen op een achtergestelde konverteerbare obligatielening van 150 miljoen gulden. Van den Nieuwenhuyzen hoopt wel een deel te kunnen plaatsen bij institutionelen, maar het blijft een fors bedrag. In het tweede kwartaal van volgend jaar krijgen de gewone aandeelhouders dan de kans in te tekenen op dergelijke schijf van 150 miljoen gulden. Het uitstaand aandelenkapitaal van 4,48 miljoen gewone aandelen kan met 6 miljoen stuks toenemen.