Begemann keert terug naar het jaar nul

(tijd) - De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Begemann heeft de industriële groep omgevormd tot een participatiemaatschappij. Een participatiemaatschappij leeft alleen van de dividenden en eventuele meerwaarden op participaties en voert een andere boekhouding dan een industriële groep. Daardoor zijn de resultaten van Begemann over 1995 als participatiemaatschappij niet meer te vergelijken met de resultaten over 1994 als industriële holding. Begemann keert terug naar het jaar nul.Uit voorlopige resultaten over 1995 die Begemann vrijdag bekendmaakte blijkt dat de participatiemaatschappij een nettoverlies van 196 miljoen gulden heeft geleden. Begemann kon 1994 nog afsluiten met een geflatteerde groepswinst van 35,240 miljoen gulden. In dat winstcijfer was immers het verlies door het faillissement van Boelwerf niet inbegrepen omdat die verliezen rechtstreeks van het vermogen werden afgeboekt. Bovendien hield Begemann eveneens het verlies van een aantal dochterbedrijven zoals het inmiddels failliete G&G International uit Willebroek uit de resultatenrekening over 1994.