Begemann wil VCST als geheel verkopen

(tijd) - Op een speciale ondernemingsraad die door de vakbonden van VCST werd bijeengeroepen verklaarde Begemann-topman André Deleye dat het de bedoeling van Begemann is om VCST in een stuk te verkopen. Een ander scenario werd evenwel niet helemaal uitgesloten. Ook zullen de Russische bedrijven uit VCST worden gelicht en in Begemann worden ondergebracht en zal VCST de volledige aankoopsom bekomen van de Russische aandelen. Hij zei voorts dat het bedrijf wordt verkocht om 'VCST alle kansen te bieden voor zijn verdere ontwikkeling'. Op de speciale ondernemingsraad, die donderdag werd gehouden, verstrekte Begemann-topman André Deleye uitleg over de plannen van de Nederlandse holding met het bedrijf uit Sint-Truiden. Deleye vertelde daar dat het de bedoeling is om het bedrijf als een geheel te verkopen. Een verkoop in stukken wordt echter niet uitgesloten. Deleye voegde er immers aan toe dat 'een gesplitste verkoop volgens hem enkel kan als de verschillende betrokken afdelingen of units er daardoor beter van worden'. Begemann hoopt minstens 4 miljard frank te ontvangen voor VCST.