Beghin-Say: hoger dividend bij lagere winst

PARIJS (reuter) - De Franse suikergroep Beghin-Say maakt voor het boekjaar 1991 een netto uitkeerbare winst bekend van 754 miljoen FF. Vorig jaar zat het nog boven de kaap van het miljard. Nochtans wordt er een hoger dividend uitgekeerd van 30 Fr.fr. (27,5 vorig jaar). De omzet steeg van 37,67 miljard naar 40,91 miljard. Er staat een kapitaalsverhoging van 7,19 miljard op stapel. Het gaat om een uitgifte van 9 miljoen aandelen in Eridania en diens dochter Francor. Het is ook de bedoeling om de groep om te dopen in Eridania Beghin-Say, in het kader van de herstrukturering van Ferruzzi's agrobusiness.