Begin 1989 commercializering van SEAGHA

SEAGHA, het elektronisch systeem voor gegevensuitwisseling in de haven van Antwerpen, nadert stilaan de uitvoeringsfaze. Sinds januari van dit jaar is begonnen met een pilootprojekt tussen een dertigtal bedrijven; daarmee treedt men half 1988 voor het eerst naar buiten. Voor de interne opbouw en de financiële struktuur is een vijfjarenplan 1987-1991 opgezet, zodat het systeem gebruiksklaar zal zijn net voor het magische jaar 1992. Eind 1988 zal het projekt naar schatting nog altijd niet meer dan 70 miljoen fr. hebben gekost.