Begin oktober leidde het dichten van een financieringskloof bij de alternatieve operator Colt Telecom tot euforie. Groo

Begin oktober leidde het dichten van een financieringskloof bij de alternatieve operator Colt Telecom tot euforie. Grootaandeelhouder Fidelity was bereid zijn belang substantieel te verhogen. Van deze euforie schoot er maandag nog maar weinig over toen de aandacht opnieuw op de operationele prestaties werd gericht. Colt Telecom publiceerde een operationele winst voor afschrijvingen van 6,4 miljoen pond. Dit was beduidend onder de verwachtingen, die varieerden van 7 tot 7,5 miljoen pond. Vooral de verkopen aan andere operatoren, goed voor een derde van de omzet, staan zwaar onder druk. Bij een verdere verslechtering van de resultaten is het mogelijk dat Colt volgend jaar opnieuw voor een financieringskloof komt te staan.