Beginselakkoord over Europees paspoort voor beursmakelaars

(tijd) - De principiële goedkeuring van gemeenschappelijke minimumvereisten voor beursvennootschappen betekent een belangrijke doorbraak naar de eengemaakte Europese financiële markt. Doelstelling van de EG-direktieve is te komen tot een wederzijdse erkenning van de beursreglementeringen op Europees vlak, zodat beursmakelaars alom in de EG hun diensten kunnen aanbieden, nadat ze in één van de lidstaten erkend zijn.