Advertentie
Advertentie

Beginselakkoord

Om uit de diskussie over de fazering van de verscheidene elementen van de belastinghervorming te geraken, heeft de regeringstop beslist de fiskale interkabinettenwerkgroep te laten onderzoeken of alle elementen van het plan niet van meetaf aan (aanslagjaar 1990) integraal kunnen ingevoerd worden. Het probleem hierbij is dat van meetaf aan ook veel meer kompensaties, ter dekking van het plan, moeten gevonden worden. Midden volgende week zouden de topministers, bijgestaan door hun fiskale technici, opnieuw vergaderen om te evalueren of het principieel akkoord ook uitvoerbaar is.