Advertentie
Advertentie

Begonnen als meubelstad

Van oudsher was Mechelen een meubelstad. Met de industrializatie bleef dat zo, er kwamen slechts enkele grote bedrijven bij in de metaalsektor en het spoorwegmaterieel. De brouwerijen waren ook al een traditionele nijverheid in deze Dijlestad. Hoe beperkt deze tewerkstellingsmogelijkheden waren bleek met de krisis in de jaren '50.