'Begroting 1996 onderschat ontvangsten'

(tijd) - De federale overheid is zeer voorzichtig wanneer ze haar fiscale ontvangsten voor volgend jaar raamt op 2.292 miljard frank. Redelijke hypothesen inzake inkomens, bestedingen en inflatie suggereren dat de ontvangsten in 1996 waarschijnlijk ongeveer 2.320 miljard zullen bedragen. Dit schrijft econoom Geert Noels van de beursvennootschap Petercam in een maandelijkse publikatie over de Belgische economie.De regering-Dehaene moet in de komende dagen de opstelling van de begroting 1996 afronden. Waarnemers zeggen dat de overheid voor meer dan 100 miljard moet saneren om haar tekort terug te dringen tot 3 procent van het bruto binnenlands produkt. Zij deelde tot dusver bijna niets mee over het verloop van de onderhandelingen. Een van de weinige cijfers die bekendraakten is dat het ministerie van Financiën volgend jaar voor 2.291,8 miljard belastingen hoopt te innen, maar zelfs dit bedrag is niet definitief.\rIn zijn maandbericht blikt Noels vooruit op de nieuwe begroting. Hij veronderstelt dat de lonen met 3 procent zullen stijgen, de private consumptie met 2 procent, de ondernemingswinsten met 8 procent en de uitvoer met 5 procent. De inflatie zal 2,2 procent bedragen. Noels omschrijft deze hypothesen als voorzichtig.