Begroting 2002 moet in evenwicht sluiten

BRUSSEL (tijd) - De overheid streeft in 2002 voor het tweede jaar op rij begrotingsevenwicht na. De federale begroting is gebaseerd op voorzichtige macro-economische hypothesen, maar gaat wel uit van een relatief sterke economische heropleving. Als de economische groei hoger uitvalt dan verwacht, belooft de regering een begrotingsoverschot.