Begroting 4 miljard slechter in juli

Het begrotingssaldo was in juli jl. 4,3 miljard slechter dan in juli vorig jaar, maar het tekort blijft na zeven maanden nog altijd 64 miljard lager liggen dan in dezelfde periode van vorig jaar, zo kan worden opgemaakt uit de jongste cijfers over de evolutie van de rijksschuld. Er was in juli volgens de schuldstatistieken een overschot van slechts 18,1 miljard, tegen een overschot van 22,4 miljard in juli 1987. Over de eerste zeven maanden van het jaar beloopt het begrotingstekort echter slechts 326,5 miljard, tegen 390,1 miljard in de eerste zeven maanden van 1987.