Advertentie
Advertentie

Begroting '94: het (on)gelijk van regering én VLD

(tijd) - Het overheidstekort is vorig jaar volgens plan verder teruggedrongen, zo stelt de regering. Prietpraat, zegt de VLD, het tekort is in '94 niet gedaald maar gestegen. Beide hebben gelijk én... ongelijk. Het cijfer van het begrotingstekort is, overigens zoals gebruikelijk, geflatteerd. Maar de dalende trend van dat tekort is onmiskenbaar. Dat blijkt ook uit een rondvraag van de redaktie bij een aantal begrotingsdeskundigen, die evenwel unaniem anoniem wensten te blijven.Al even unaniem benadrukten alle ondervraagden trouwens dat ze nog niet over alle dokumenten beschikken om een gedetailleerde analyse van het financieringstekort van de federale en andere overheden te kunnen maken. 'Pas over enkele weken zullen we over voldoende gegevens beschikken voor de gefundeerde evaluatie van het voorbije begrotingsjaar', vertelde ons desgevraagd een expert werkzaam voor de Hoge Raad. De afdeling financieringsbehoeften van de Hoge Raad dient het begrotingsbeleid te toetsen aan de doelstellingen.