Begroting '97raakt eindelijk door commissie

(tijd) - De kamercommissie voor Begroting en Financiën slaagde er gisteren in om een punt te zetten achter de behandeling van de ontwerpbegroting voor 1997. De bespreking was een lijdensweg die gekenmerkt werd door massaal absenteïsme. Agalev-lid Tavernier heeft het over 'een totale malaise'.De afgelopen weken had men de vergadering enkele keren moeten schorsen omdat het quorum om geldig te vergaderen niet gehaald werd. Dinsdag raakte het algemene kader, de rijksmiddelenbegroting, goedgekeurd. Gisteren was het de beurt aan de deelbegrotingen van de departementen, die eerder al voor een advies langs de bevoegde kamercommissies waren gepasseerd, en de eindstemming.