Begroting kan rekenen op veel skepticisme

(tijd) - De reakties op de begroting voor volgend jaar zijn verdeeld. Met uitzondering van de SP is het skepticisme de gemene deler. De regering kijkt te euforisch aan tegen de ekonomische heropleving en gaat voorbij aan de problemen inzake werkloosheid. Aan de immense overheidsschuld wordt niet of nauwelijks geraakt. En hiermee legt de regering zware druk op de toekomstige generaties, zo luidt het.Volgens de SP toont de opmaak van de begroting voor 1995 aan dat de regering de vruchten begint te plukken van de inspanningen die tijdens de afgelopen jaren werden gevraagd. De ramingen aan uitgavenzijde bewijzen dat besparingen ook selektief kunnen zijn, aldus de partij. Ondanks een lichte achteruitgang van de primaire uitgaven in reële termen, maakt de regering toch de nodige bijkomende middelen vrij voor een aantal belangrijke maatschappelijke en sociale projecten. Met het oog op de gunstige ekonomische vooruitzichten voor 1995 dringt de SP er wel op aan dat de regering haar beleid onverminderd voortzet. Alleen zo kan de regering het hoofd bieden aan nieuwe maatschappelijke uitdagingen, onder meer in het kader van de vergrijzing van de bevolking, aldus nog de SP.