Begroting met "beheersbaar' tekort van 28,8 miljard fr.

(tijd) - De Vlaamse begroting voor 1990 behelst 349,1 miljard fr. aan ontvangsten en voorziet 377,9 miljard fr. aan uitgaven. Het voorziene begrotingstekort bedraagt 28,8 miljard fr., of 8,25 procent van de ontvangsten. Volgens de Vlaamse executieve is dit een "beheersbaar' tekort omdat hierdoor het natuurlijk tekort, dat voortvloeit uit de financieringswet en 30,3 miljard bedraagt, niet wordt overschreden. In vergelijking met de begroting van dit jaar stijgen de inkomsten met 1,9 procent, terwijl de uitgaven met 4 procent toenemen.