Advertentie
Advertentie

Begroting moet altijd in evenwicht zijn

(tijd) - Wie voedt het Europese budget? En waaraan besteedt Europa die centen? Wij stellen het budget van de Europese Unie schematisch voor, met links de inkomsten en rechts de uitgaven. Het is een theoretisch model, gebaseerd op de begroting van dit jaar. Een coherent plaatje voor de financiële perspectieven van de komende jaren kan pas na de Top van Berlijn opgemaakt worden. Een constante is wel dat de begroting van de Europese Unie sluitend moet zijn: inkomsten en uitgaven moeten met andere woorden perfect in evenwicht zijn. De lidstaten moeten dus automatisch bijpassen indien de werkelijke uitgaven hoger oplopen dan voorzien.Inkomsten van de Unie