Begroting vertoont structureel tekort

(tijd) - De Belgische begroting vertoonde in 2004 een structureel tekort van 0,5 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Dat staat in het jaarverslag van de Nationale Bank (NBB), die daarmee het optimisme van Johan Vande Lanotte (sp.a), de federale minister van Begroting, niet volgt. Hij gaat uit van een structureel evenwicht. De (para)fiscale druk steeg lichtjes, maar verbergt een verschuiving van heffingen op arbeid naar andere belastingen. Overheidsfinanciën