Advertentie
Advertentie

Begroting Zweden zal in 1998 weer in evenwicht zijn

STOCKHOLM (bloomberg/reuter) - De Zweedse begroting zal volgend jaar voor het eerst sinds 1990 weer in evenwicht zijn. In 1999 zal zij een overschot boeken van 0,5 procent van het bruto binnenlands product (BBP) en in 2000 van 1,5 procent. Een en ander bleek dinsdag bij de voorstelling van de voorlopige begroting 1998 in het parlement door minister van Financiën Erik Asbrink.Wat zijn tekort op de begroting betreft, zal Zweden de komende jaren dus zonder enige moeite voldoen aan de norm van het Verdrag van Maastricht voor lidmaatschap van de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU). Opvallend, want Zweden komt van ver. In 1993 en 1994 boekte de begroting nog een deficit van respectievelijk 12,3 en 10,3 procent van het bruto binnenlands product tegen een overschot van gemiddeld 4,3 procent in de periode 1987-1990. De overheidsuitgaven dalen dit jaar met 0,1 procent en in 1998 met 0,2 procent.