Begrotingscijfer januari: hoger-lager

(tijd) - De ministers van begroting Van Rompuy en van financiën Maystadt hebben bij publikatie van het netto te financieren saldo van januari 1994 (97,3 miljard), vergeleken met een "verwerkt' cijfer van januari 1993 (117,9 miljard). Een jaar geleden werd door de toenmalige minister van financiën (dezelfde als nu) en de toenmalige minister van begroting (Offeciers) nochtans slechts 59,2 miljard fr. vrijgegeven als tekort. Van Rompuy zegt nu dat de terugbetaling van een lening van 58,7 miljard die niet kon gebeuren op 30 januari (vervaldag) omdat het toen zaterdag was, toen werd geboekt als een ontvangst. Een goede vergelijking met vorig jaar is volgens hem dus alleen mogelijk door de leningsaflossing nu toch bij januari '93 te tellen en met de 117,9 miljard te vergelijken. Zien nu of de 58,7 miljard einde februari nog eens kan gebruikt worden.