Begrotingscontrole zou zo'n 20 miljard moeten opleveren

(tijd) - De economische groei mag dan tegenvallen, toch lijkt de regering de toekomst vrij optimistisch tegemoet te zien. Het NMBS-dossier is ontmijnd. Het jaarverslag van de Nationale Bank wordt gezien als een signaal dat een banenakkoord met de sociale partners mogelijk is. En de begrotingscontrole zou geen al te zware opgave worden. Volgens minister van Begroting Van Rompuy moet er 'beduidend minder dan 40 miljard maar meer dan 20 miljard frank' gevonden worden. Elders in de regering wordt gezegd dat 20 miljard ruimschoots zal volstaan.Gisteren publiceerde het Instituut voor de Nationale Rekeningen de kerncijfers voor de Belgische economie die als uitgangspunt voor de begrotingscontrole moeten dienen. Zoals premier Dehaene donderdag al in de Kamer meldde, meent het Instituut nu dat de Belgische economie met 1,6 procent zal groeien in plaats van de 2,2 procent die de regering hanteerde bij het opstellen van de begroting in de herfst van vorig jaar. Tegelijk worden de rente-prognoses naar beneden herzien. Voor de intrestvoet op korte termijn gaat men nu uit van 3,2 procent, wat een stuk lager is dan de 4,6 procent die nog in de herfst werd naar voor geschoven. Wat dan weer een meevaller voor de schatkist is. Het instituut is ook minder optimistisch geworden over de evolutie van de werkgelegenheid. Het verwacht nu dat de werkgelegenheid op 30 juni 1.400 eenheden onder het peil van een jaar eerder zal liggen. Bij de begrotingscontrole rekende de regering nog op een aangroei met 25.300 eenheden. De andere parameters verschuiven slechts in beperkte mate.