Begrotingsexpert André Godfroid verlaat kabinet-Moreels

(tijd) - André Godfroid, de niet onbesproken begrotingsexpert verbonden aan het kabinet van staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels, heeft een einde gemaakt aan zijn samenwerking met het kabinet. Een en ander heeft te maken met het onderzoek van het Hoog Comité van Toezicht naar Comartrans. Godfroids naam valt meermaals in het dossier, dat intussen al is overgemaakt aan het gerecht.Nadat Godfroid zich jarenlang als directeur-generaal had ingelaten met het financieel reilen en zeilen op het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS), werkte hij als begrotingsexpert achtereenvolgens op de kabinetten van Ontwikkelingssamenwerking van André Geens (VU), Erik Derycke (SP) en Reginald Moreels (CVP). Officieel luidt het dat de bijna 68-jarige Godfroid het nu wat kalmer aan wil doen en van zijn pensioen wil genieten.