Begrotingsoverschot VS gaat in dalende lijn

WASHINGTON (reuters/tijd) - De VS boeken tussen nu en 2011 een begrotingsoverschot van 1.600 miljard dollar, berekende het begrotingsbureau van het parlement. Dat is een pak minder dan de 3.400 miljard dollar van augustus en de 5.600 miljard dollar van januari 2001.Het lopende begrotingsjaar 2002, dat eindigt op 30 september, duikt 21 miljard dollar in het rood. Dat is fors slechter dan het overschot van 176 miljard dollar dat in augustus werd voorspeld. Begrotingsjaar 2003 sluit met een tekort van 14 miljard dollar. In 2004 is er een overschot van 54 miljard dollar.De kans is groot dat de uiteindelijke cijfers nog een pak slechter uitvallen. De ramingen houden immers geen rekening met de geplande extra uitgaven voor defensie en binnenlandse veiligheid, het gevolg van de terreuraanslagen van 11 september, en met de geplande batterij maatregelen om de conjunctuur aan te wakkeren.De verslechtering van de budgettaire situatie heeft alles te maken met de inzinking van de Amerikaanse conjunctuur, waardoor de belastinginkomsten dalen en de sociale uitgaven stijgen, de forse toename van bepaalde overheidsuitgaven in respons op 11 september en de belastingverlaging van 1.350 miljard dollar, gespreid over tien jaar, die vorig jaar werd goedgekeurd.De overheidsinkomsten lagen tijdens de laatste drie maanden van vorig jaar amper 0,9 procent boven het peil van een jaar eerder. De uitgaven stegen jaar-op-jaar met 8,4 procent. In december daalden de inkomsten jaar-op-jaar met 6,3 procent. De inkomsten uit de vennootschapsbelasting noteerden 30 procent lager.Het begrotingsbureau raamt de economische groei in de Verenigde Staten dit jaar op 2,5 procent en in 2003 op 4,3 procent na een vermoedelijke 1 procent vorig jaar.