Advertentie
Advertentie

Behandeling pensioendossier mag nog half jaar kosten

(belga/tijd) - Tegen 2004 moet 90 procent van de pensioenaanvragen binnen zes maanden afgehandeld worden. Nu wordt die timing nog maar in de helft van de gevallen gehaald. Dat is slechts een van de vele afspraken die voorkomen in de bestuursovereenkomsten die de federale regering afsloot met tien sociale parastatalen.Die bestuursakkoorden zullen volgens de federale minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (sp.a), zijn collega van Arbeid Laurette Onkelinx (PS) en de regeringscommissaris voor de Sociale Zekerheid Greet van Gool voor een kleine revolutie zorgen in de werking van de tien openbare instellingen. Tot nu toe werkten de parastatalen, waarvan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), het Rijksinstituut voor de Ziekteverzekering (Riziv) en de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) de meeste bekende zijn, onder de voogdij van hun minister. Maar vanaf 1 januari 2002 wordt die voogdij vervangen door een bestuursovereenkomst die kan vergeleken worden met de beheerscontracten die nu al met de autonome overheidsbedrijven worden afgesloten.De parastatalen krijgen daardoor meer autonomie. In ruil voor die zelfstandigheid en een (toegenomen) werkingskrediet moeten ze wel beloven bepaalde doelstellingen te realiseren. Die zijn gericht op het klantvriendelijker en toegankelijker maken van de administratie. Daarbij wordt vooral aandacht geschonken aan een snellere en correcte afhandeling van dossiers.De bestuursovereenkomsten reppen wel niet over sancties, als de doelstellingen niet gehaald worden. Toch gaat het volgens Vandenbroucke niet over loze beloften. De resultaten kunnen bijvoorbeeld meespelen bij een beslissing om al dan niet in te gaan op een vraag voor een budgetverhoging.