Advertentie
Advertentie

Beheersvergoeding blijft moeizaam te ontdekken geheim

(tijd) - Een vergelijking van de bestuurdersvergoeding van Belgische beursgenoteerde bedrijven, zou kinderspel moeten zijn op basis van het jaarverslag van de betrokken ondernemingen. In de praktijk blijken de vermelde cijfers evenwel helemaal niet vergelijkbaar. Belgische bedrijven hebben nog heel wat te leren van hun Angelsaksische konfraters omtrent openheid rond de vergoeding van het leidinggevend personeel.Wie een vergelijking maakt tussen de totale vergoeding die Belgische bedrijven aan hun bestuurders betalen zoals die vermeld is in bijgaande tabel of in de onderscheiden jaarverslagen, zal weinig overeenkomsten vinden. Reden is dat bijna alle in het jaarverslag opgenomen bedragen, noodgedwongen werden gekorrigeerd. Daarvoor zijn er meerdere redenen.