Beherman Auto mag tien procent van eigen aandelen inkopen

BRUSSEL (tijd) - De autodistributeur Beherman Auto mag van zijn aandeelhouders ten hoogste 45.053 eigen aandelen "ter beurze' inkopen. Dat aantal stemt overeen met tien procent van het aandelenkapitaal. De Kommissie voor Bank- en Financiewezen (KBF) keurde het plan goed. De aankoop zal gebeuren tegen een prijs die schommelt tussen 2.750 en 4.750 frank per stuk. De aandeelhouders zetten het licht op groen op een buitengewone algemene vergadering, na de gewone jaarlijkse bijeenkomst. De plaats van de vergadering was nieuw: een riant hotel aan de Brusselse Louizalaan. Logisch, want Beherman verplaatste zijn maatschappelijke zetel van Mechelen naar Brussel. "Je hoeft daar geen politieke of taalkundige motieven achter zoeken', stellen de broers-Beherman. In Bornem zou de ruimte ontbreken om de bescheiden jaarlijkse aandeelhoudersvergadering onderdak te bieden.