Advertentie
Advertentie

Behoefte aan bedrijfsterreinen: 100 ha per jaar 10 jaar lang

Tot het jaar 2000 heeft de provincie Oost-Vlaanderen behoefte aan nog zo'n 800 ha bedrijfsterreinen, dat is elk jaar 100 ha meer. Daarmee kan werk geschapen worden voor zowat 20.000 mensen door ongeveer 800 bedrijven. Die hebben vooral behoefte aan kleine percelen van nog geen halve hektare tot een maximum van 3 ha. Zo blijkt uit de zeer uitvoerige studie die F. Dernicourt uitgevoerd heeft. Hij is adjunkt-advizeur bij de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Oost-Vlaanderen. Zijn prognose baseert hij op een onderzoek naar de vestigingsmotivatie en het karakteristieke ruimtegebruik, rekening houdend met sektoriële verschillen. De enquête op alle Oostvlaamse industriezones leverde van 930 bedrijven uit 20 sektoren bruikbare antwoorden op; een respons van meer dan 60 % is voldoende betrouwbaar.