Behoud Pharming-fabriek Geel essentieel voor Pompe-patiënten

(tijd) - De fabriek van het Nederlandse biotechbedrijf Pharming in Geel maakt veel kans om door het Amerikaanse Genzyme overgenomen te worden. Genzyme gaf al voor 6 tot 9 maanden de garantie gegeven dat Geel openblijft. Daar wordt immers het levensnoodzakelijke menselijke eiwit alfaglucosidase geproduceerd, dat negen patiënten die lijden aan de ziekte van Pompe in leven houdt.