Behoud vijf sorteercentra kost personeel 25 miljoen

(tijd) - De Post heeft nog altijd niet beslist hoeveel sorteercentra het overheidsbedrijf na 2005 zal tellen. Om de communautaire vrede en een maximale tewerkstelling te behouden, verkiezen de vakbonden het behoud van vier of vijf centra. Dat druist in tegen de economische logica en de directie wil daar enkel op ingaan als het personeel 25 miljoen euro bespaart.