Beieren wil dat propere auto's fiskaal bevoordeeld worden

BONN (dpa) - Na afloop van de Beierse ministerraad eiste de Beierse eerste minister Max Streibl dat de Bondsregering onmiddellijk maatregelen zou nemen om belastingvoordelen toe te kennen aan kopers van een auto met een drie-weg- katalysator. Streibl stelde voorts dat de Duitse Bondsrepubliek zich aan de kant van Nederland moeten scharen in de EG-zaak tegen Nederland wegens het bevorderen van de verkoop van auto's uitgerust met katalysatoren.