Bejaardenzorg vereist extra geld, via de privé-sektor of de publieke

BRUSSEL (tijd) - "De uitwerking van formules die de sociale bescherming verhogen van de afhankelijk geworden bejaarden' is volgens minister van sociale zaken Moureaux één van de doelstellingen op lange termijn in de sociale zekerheid. De konkrete uitwerking van deze zinsnede zal nog wat op zich laten wachten, maar toch lijkt de "afhankelijkheidsverzekering' in een stroomversnelling te zitten. Rest de vraag: gebeurt het privé of openbaar?