Bekaert herschikt top

(tijd) - De top van de Westvlaamse multinational Bekaert heeft een aantal maatregelen genomen die de produktiviteit, de rendabiliteit en de interne organizatie moeten versterken, aldus het weekblad Trends. Jacques Rathé, algemeen sekretaris van de groep zal, wanneer hij in de zomer van 1992 met brugpensioen vertrekt, vervangen worden door Willy Hallemeersch. Hallemeersch heeft zijn hele loopbaan bij Bekaert opgebouwd. Verder wordt de direktie herschikt en lichtjes afgeslankt: Eric De Bruyne (draad wereldwijd), Raf Decaluwé (staalkoord wereldwijd), Willy Hallemeersch (toekomstig sekretaris), Geo Pil (strategische inkopen), Ferdinand Verdonck (financiën, administratie en human resources), Jacques Rathé (huidig sekretaris) en Karel Vinck (gedelegeerd bestuurder). Na het vertrek van Rathé zal het direktiekomitee van zeven naar zes direkteurs worden herleid. Bekaert besloot overigens ook geen tijd en geld te besteden aan de bouw van nieuwe hoofdkwartieren. De aangekochte grond op het Kennedypark blijft voorlopig onaangeroerd.