Advertentie
Advertentie

Bekaert kiest voor groei door vernieuwing

BRUSSEL (tijd) - De Westvlaamse Bekaert-groep wil de komende jaren een groei-impuls krijgen door nieuwe aktiviteiten te ontwikkelen. De onderneming zal grotere inspanningen doen inzake produktvernieuwing, de bestaande 'nieuwe aktiviteiten' (metaalvezels, komposietmaterialen en sputteringfilmen) meer ondersteunen en geografisch uitbreiden, en nieuwe bedrijfstakken creëren. Over die laatste kategorie blijft het bedrijf vaag, behalve dat ze moeten aansluiten bij de know-how van Bekaert: metaalverwerking en coating. De nieuwe gedelegeerd bestuurder van Bekaert, Raf Decaluwé, was aan zijn eerste perskonferentie toe. En het dient gezegd: hij maakte er werk van. Decaluwé gaf zijn visie op de strategie van Bekaert, hij bekommentarieerde de evolutie van het Bekaert-aandeel op de beurs, en hij gaf uitvoering toelichting bij de prestaties in 1994.