Bekaert-Stanwick: verdere internationalatie

(tijd) - Het adviesbureau Bekaert-Stanwick heeft vorig jaar in ons land een omzet gerealizeerd van 160 miljoen frank. Dat is 8 procent meer dan in '88. Het bedrijfsresultaat bedroeg 13 miljoen, een stijging van 14 procent tegenover '88. Het personeelsaantal in België bleef vrijwel stabiel. Het adviesbureau besliste vorig jaar in de VS een kantoor te openen onder de naam Bekaert Associates. Hiervoor werd ondertussen een general manager aangeworven. Bekaert-Stanwick heeft in 1989 zes consultants met ervaring aangeworven. Het totaal personeelsaantal voor de groep Bekaert-Stanwick bedroeg 45 full-time medewerkers op het einde van 1989. De belangstelling vanuit de industrie bleef groot voor IKZ en produktiebeleid. Bekaert-Stanwick zegt in een mededeling dat de vraag blijft groeien naar advies i.v.m. HRM en IKZ in de dienstensfeer. Bovendien is de belangstelling voor consulting vanuit het franstalig landsgedeelte sterk toegenomen.