Advertentie
Advertentie

Bekaert verhoogt kapitaal koördinatiecentrum

(tijd) - De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de NV Bekaert Coördinatie Centrum heeft besloten het maatschappelijk kapitaal te verhogen met 923 miljoen fr., om het te brengen op 3,635 miljard door uitgifte van 92.336 nieuwe aandelen van 10.000 fr. het stuk. Deze prijs wordt verhoogd met een uitgiftepremie van 830 fr. per aandeel. De nieuwe aandelen zijn volledig volgestort. Het bedrag van de uitgiftepremie wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie', die de waarborg van derden uit zal maken. Verder wordt het maatschappelijk kapitaal nogmaals verhoogd met 76,6 miljoen fr. zodat het oploopt tot 3,712 miljard door omzetting van de hierboven vermelde uitgiftepremie in kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.